head1 head2 head3 header

Marketingpolitikánk

  • piacra orientált
  • jövőre orientált
  • minőségre orientált
  • gondolkodást, döntést vár el a cég vezetése és minden dolgozója részérõl.

Piacra orientált, mert a legfontosabb célja, hogy minden vásárlója elégedett legyen, termékeibõl magasszínvonalú lakóépületek készülhessenek, kielégítve a környezet egyre magasabb életminõség elérését célzó törekvéseit.

Jövõre orientált, mert gyártmány és gyártmányfejlesztési tevékenységeivel új európai szinvonalú téglatermékeket fejleszt ki, törekedve a fajlagos költségek csökkentésére, ezzel a piaci versenyképesség erõsítésére.

Minöségre orientált, mert a bõvített újratermeléssel biztosítani kell a termék magas minőségét, olyan fejlõdési pályán kell tartani a céget, amelyekkel a piacra, a jövõre és minöségre orientált gondolkodás, cselekvés és döntés eredményesen megvalósíthatóak.