head1 head2 head3 header

Minőségpolitikánk

A Mályi Tégla Kft. mûködésének alappillérei a minõségi munkavégzés, a minõségi termékek gyártása. Ennek a lényege, hogy mindennapi termelõ tevékenysége során betartja az építési célú termékek forgalomba hozásának szabályait.

Cégünk e cél érdekében 2003. december 1-én bevezette az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint mûködõ minõségirányítási rendszerét.

A cég vezetése elkötelezte magát, hogy e szabvány elõírásainak megfelelõen összeállított minõségirányítási dokumentumokban leírtak szerint végzi a cég a tevékenységeit, valamint, hogy folyamatosan fejleszti minõségirányítási rendszerét. A folyamatos fejlesztés érdekében rendszeresen minõségcélokat tûzünk ki cégünk számára, melyek eléréséhez a szükséges erõforrásokat biztosítjuk. A cég vezetése minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést.

A Mályi Tégla Kft. termékforgalmazásának jogi alapja:
A Mályi Tégla Kft. Mályi Téglagyára által gyártott termékek forgalmazása az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján kiadott 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete szerint történik, amely szabályozza az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának módját.

A termékek vizsgálatát az 501/0850 számon bejegyzett, EU követelmények szerint akkreditált (MSZ EN 45001: 1990), független vizsgálólaboratórium végzi, amely a Mályi Tégla Kft. Mályi Téglagyárának telephelyén található.

Címe: Mályi Tégla Kft. Vizsgálólaboratórium, 3434. Mályi, Fõ út 1.